Marathi Wangmaya Mandal

मराठी भाषा वाड्मय मंडळ (२०२३-२४)

 नावे                                                     सदस्यता                
प्रा. ईश्वर ढोले अध्यक्ष 
प्रा. डॉ. सुभाष कदम  सदस्य 
प्रा. डॉ. प्रविण चव्हाण  सदस्य 
प्रा. डॉ. भारत खराडे  सदस्य 
प्रा. अमोल घोती  सदस्य 
कु. दिशा वारखंडकर  सचिव 
कु. राजेश्री मढवी  सहसचिव

 

वार्षिक अहवाल 

मराठी वाङ्मय मंडळ-अहवाल (2016-16)

Copyright © 2021. All Rights Reserved. BRIQUE